Lukasevangeliet 13:25

När väl husets herre [Jesus] stiger upp och snabbt stänger dörren, då kommer ni att stå utanför och bulta och säga: 'Herre, öppna för oss!' Han kommer att svara er: 'Jag vet inte varifrån ni är.' [Vilken familj eller hushåll ni tillhör.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀφ᾽   οὗ   ἂν   ἐγερθῇ   ὁ   οἰκοδεσπότης   καὶ   ἀποκλείσῃ   τὴν   θύραν   καὶ   ἄρξησθε   ἔξω   ἑστάναι   καὶ   κρούειν   τὴν   θύραν   λέγοντες·   κύριε   κύριε,   ἄνοιξον   ἡμῖν·   καὶ   ἀποκριθεὶς   ἐρεῖ   ὑμῖν·   οὐκ   οἶδα   ὑμᾶς   πόθεν   ἐστέ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, From PREP
G3739 οὗ vem what R-GSM
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G1453 ἐγερθῇ vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka may have risen up V-APS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3617 οἰκοδεσπότης husbonde, husets herre master of the house, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0608 ἀποκλείσῃ stängt may have shut V-AAS-3S
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G2374 θύραν dörr, port door, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också then CONJ
G0757 ἄρξησθε regera you may begin V-AMS-2P
G1854 ἔξω utanför, bort outside ADV
G2476 ἑστάναι stå, ställa, bli avgjort, stå still to have stood V-RAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2925 κρούειν knacka to knock V-PAN
G3588 τὴν -, denna, denne at the T-ASF
G2374 θύραν dörr, port door, N-ASF
G3004 λέγοντες· säga, tala, kalla, nämna saying, V-PAP-NPM
G2962 κύριε Herren, herre Lord, N-VSM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G0455 ἄνοιξον öppna do open V-AAM-2S
G1473 ἡμῖν· jag, mig, min, mitt to us. P-1DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara he answering, V-AOP-NSM
G2036 ἐρεῖ säga, tala, bud will say V-FAI-3S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I do know V-RAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G4159 πόθεν varifrån from where ADV-I
G1510 ἐστέ· är are. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.