Lukasevangeliet 13:13

och han lade sina händer på henne, och på en gång rätade hon på sig och prisade (tackade) Gud!


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπέθηκεν   αὐτῇ   τὰς   χεῖρας,   καὶ   παραχρῆμα   ἀνωρθώθη   καὶ   ἐδόξαζεν   τὸν   θεόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2007 ἐπέθηκεν lägga på, lägga, He laid V-2AAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det upon her P-DSF
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας, hand hands, N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3916 παραχρῆμα på en gång immediately ADV
G0461 ἀνωρθώθη styrk, upprätta, räta på sig she was made straight V-API-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1392 ἐδόξαζεν prisa, ära was begining to glorify V-IAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν.¶ Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.