Lukasevangeliet 12:52

För från och med nu ska fem i samma familj vara separerade, tre mot två och två mot tre. [Nu ges ett exempel från en familj med fem personer.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔσονται   γὰρ   ἀπὸ   τοῦ   νῦν   πέντε   ἐν   ἑνὶ   οἴκῳ   διαμεμερισμένοι,   τρεῖς   ἐπὶ   δυσὶν   καὶ   δύο   ἐπὶ   τρισὶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔσονται
är There will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FDI-3P
G1063 γὰρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3568 νῦν
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G4002 πέντε
fem five
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Nominativ Plural Maskulin Nummer
A-NPM-NUI
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G1520 ἑνὶ
en one
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G3624 οἴκῳ
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G1266 διαμεμερισμένοι,
dela, fördela, utsprida divided,
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-RPP-NPM
G5140 τρεῖς
tre three
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G1909 ἐπὶ
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G1417 δυσὶν
två, båda two,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1417 δύο
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Nominativ Plural Maskulin Nummer
A-NPM-NUI
G1909 ἐπὶ
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G5140 τρισὶν
tre three.
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar