Lukasevangeliet 12:5

Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som efter döden har auktoritet att kasta er i Gehenna (helvetet). Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὑποδείξω   δὲ   ὑμῖν   τίνα   φοβηθῆτε·   φοβήθητε   τὸν   μετὰ   τὸ   ἀποκτεῖναι   ἔχοντα   ἐξουσίαν   ἐμβαλεῖν   εἰς   τὴν   γέενναν.   ναὶ   λέγω   ὑμῖν·   τοῦτον   φοβήθητε.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5263 ὑποδείξω (hupodeiknumi)
visa, varna, intala I will show
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-FAI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G5101 τίνα (tis)
vad, vilken, vem whom
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
I-ASM
G5399 φοβηθῆτε· (phobeo)
frukta you may fear:
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Subjunktiv Aorist Passiv deponent Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AOS-2P
G5399 φοβήθητε (phobeo)
frukta do fear
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Imperativ Aorist Passiv deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AOM-2P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the [One who]
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... after
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0615 ἀποκτεῖναι (apokteino)
döda, slakta killing,
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G2192 ἔχοντα (echo)
ha, vara, behöva has
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM
G1849 ἐξουσίαν (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1685 ἐμβαλεῖν (emballo)
kasta i to cast
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1067 γέενναν. (geenna)
Gehenna, Helvetet hell.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Titel Titel
N-ASF-T
G3483 ναὶ (nai)
ja, jo Yes,
Partikel Partikel
PRT
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... Him
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
D-ASM
G5399 φοβήθητε. (phobeo)
frukta do fear.
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Imperativ Aorist Passiv deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AOM-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)