Lukasevangeliet 12:47

Den tjänare som vet sin herres vilja, men inte förbereder sig eller handlar efter hans vilja, ska bli slagen med många slag.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐκεῖνος   δὲ   ὁ   δοῦλος   ὁ   γνοὺς   τὸ   θέλημα   τοῦ   κυρίου   αὐτοῦ   καὶ   μὴ   ἑτοιμάσας   ἢ   ποιήσας   πρὸς   τὸ   θέλημα   αὐτοῦ   δαρήσεται   πολλάς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1565 Ἐκεῖνος den That [very] D-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant, N-NSM
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1097 γνοὺς känna, förstå having known V-2AAP-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre master N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2090 ἑτοιμάσας bana, bereda, göra i ordning having prepared, V-AAP-NSM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G4160 ποιήσας göra having done V-AAP-NSM
G4314 πρὸς till according to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G1194 δαρήσεται slå will be beaten with V-2FPI-3S
G4183 πολλάς. många, stor many [blows]; A-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.