Lukasevangeliet 12:37

Saliga (lyckliga, välsignade) är de tjänare som deras herre finner vakna (alerta, vakande, vid liv) när han kommer tillbaka. Sannerligen säger jag er, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μακάριοι   οἱ   δοῦλοι   ἐκεῖνοι   οὓς   ἐλθὼν   ὁ   κύριος   εὑρήσει   γρηγοροῦντας·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   περιζώσεται   καὶ   ἀνακλινεῖ   αὐτούς,   καὶ   παρελθὼν   διακονήσει   αὐτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 μακάριοι Salig Blessed [are] A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1401 δοῦλοι tjänare servants N-NPM
G1565 ἐκεῖνοι den those, D-NPM
G3739 οὓς vem whom R-APM
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G2147 εὑρήσει finna, befinnas vara will find V-FAI-3S
G1127 γρηγοροῦντας· vaka, vakna watching. V-PAP-APM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4024 περιζώσεται fästa upp he will gird himself V-FMI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0347 ἀνακλινεῖ lade will make recline V-FAI-3S
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3928 παρελθὼν förgå, passera, sen having come up, V-2AAP-NSM
G1247 διακονήσει betjäna will serve V-FAI-3S
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det them. P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.