Lukasevangeliet 12:34

För där er skatt är,
    där kommer också ert hjärta att vara."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅπου   γάρ   ἐστιν   ὁ   θησαυρὸς   ὑμῶν,   ἐκεῖ   καὶ   ἡ   καρδία   ὑμῶν   ἔσται.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, Where
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1063 γάρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2344 θησαυρὸς (thesauros)
skatter treasure
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G1563 ἐκεῖ (ekei)
där, dit there
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G2588 καρδία (kardia)
hjärta, brustet hjärta heart
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G1510 ἔσται.¶ (eimi)
är will be.
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)