Lukasevangeliet 12:33

Sälj vad ni äger och ge till de fattiga (donera till välgörenhet). Skaffa en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πωλήσατε   τὰ   ὑπάρχοντα   ὑμῶν   καὶ   δότε   ἐλεημοσύνην·   ποιήσατε   ἑαυτοῖς   βαλλάντια   μὴ   παλαιούμενα,   θησαυρὸν   ἀνέκλειπτον   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς   ὅπου   κλέπτης   οὐκ   ἐγγίζει   οὐδὲ   σὴς   διαφθείρει·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4453 πωλήσατε
sälja do sell
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G3588 τὰ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G5225 ὑπάρχοντα
finns, bli ägd, börja under possessions
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
V-PAP-APN
G4771 ὑμῶν
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1325 δότε
ge, få do give
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-2AAM-2P
G1654 ἐλεημοσύνην·
allmosa, gåva, generös alms;
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G4160 ποιήσατε
göra do make
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G1438 ἑαυτοῖς
sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras to yourselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural Maskulin
F-2DPM
G0905 βαλλάντια
börs purses
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G3822 παλαιούμενα,
bli gammal, slits ut, föråldrat growing old,
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
V-PPP-APN
G2344 θησαυρὸν
skatter a treasure
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0413 ἀνέκλειπτον
outtömlig unfailing
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G3772 οὐρανοῖς
himmel heavens,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G3699 ὅπου
där, dit, varhelst, where
Adverb Adverb
ADV
G2812 κλέπτης
tjuv thief
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3756 οὐκ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1448 ἐγγίζει
komma nära does draw near,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3761 οὐδὲ
inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G4597 σὴς
mal moth
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1311 διαφθείρει·
förstöra, förgå, brytas ner destroy.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar