Lukasevangeliet 12:3

Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret
    höras i ljuset,
och det ni viskat i örat i enrum (i de innersta rummen, kamrarna),
    ropas ut på taken.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνθ᾽   ὧν   ὅσα   ἐν   τῇ   σκοτίᾳ   εἴπατε   ἐν   τῷ   φωτὶ   ἀκουσθήσεται,   καὶ   ὃ   πρὸς   τὸ   οὖς   ἐλαλήσατε   ἐν   τοῖς   ταμείοις   κηρυχθήσεται   ἐπὶ   τῶν   δωμάτων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0473 ἀνθ᾽ i stället för, motsats till Instead, PREP
G3739 ὧν vem that R-GPN
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4653 σκοτίᾳ mörker darkness N-DSF
G2036 εἴπατε säga, tala, bud you have said, V-2AAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτὶ ljus light N-DSN
G0191 ἀκουσθήσεται, höra, lyssna will be heard; V-FPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem what R-ASN
G4314 πρὸς till into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3775 οὖς öra ear N-ASN
G2980 ἐλαλήσατε tala, säga, predika, uttala you have spoken V-AAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G5009 ταμείοις kammare inner rooms N-DPN
G2784 κηρυχθήσεται predika, ropa ut, berätta will be proclaimed V-FPI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G1430 δωμάτων.¶ tak housetops. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.