Lukasevangeliet 12:27

Se reflekterande på (undersök noga, lär av) liljorna (de vilda blommorna), hur de växer. De arbetar inte (sliter inte hårt på gränsen till utmattning)
    eller spinner.
Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt (majestät) var klädd som en av dem [1 Kung 10:4–7].


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

κατανοήσατε   τὰ   κρίνα   πῶς   αὐξάνει·   οὐ   κοπιᾷ   οὐδὲ   νήθει.   λέγω   δὲ   ὑμῖν·   οὐδὲ   Σολομὼν   ἐν   πάσῃ   τῇ   δόξῃ   αὐτοῦ   περιεβάλετο   ὡς   ἓν   τούτων.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2657 κατανοήσατε (katanoeo)
ge akt på, skåda, märka, se efter... do consider
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G2918 κρίνα (krinon)
lilja lilies,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G0837 αὐξάνει· (auxano)
växa, växa upp they grow:
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2872 κοπιᾷ (kopiao)
arbeta, bli trött do they labor,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G3514 νήθει. (netho)
spinna do they spin.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller not even
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G4672 Σολομὼν (Solomon)
Salomo Solomon
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάσῃ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G1391 δόξῃ (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee... glory
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G4016 περιεβάλετο (periballo)
klä sig, vara klädd was arrayed
VERB Verb
2:a Aorist Medium Indikativ Andra Aorist Medium Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AMI-3S
G5613 ὡς (hos)
som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1520 ἓν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G3778 τούτων. (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... of these.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
D-GPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)