Lukasevangeliet 12:15

Sedan sade han till dem [de båda bröderna]: "Var ständigt på er vakt (skydda er) mot alla sorters girighet (habegär), för en människas liv handlar inte om materiellt överflöd (det är inte det som avgör er livskvalitet)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   δὲ   πρὸς   αὐτούς·   ὁρᾶτε   καὶ   φυλάσσεσθε   ἀπὸ   πάσης   πλεονεξίας,   ὅτι   οὐκ   ἐν   τῷ   περισσεύειν   τινὶ   ἡ   ζωὴ   αὐτοῦ   ἐστιν   ἐκ   τῶν   ὑπαρχόντων   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3708 ὁρᾶτε se do beware V-PAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5442 φυλάσσεσθε vakta, hålla do keep yourselves V-PMM-2P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GSF
G4124 πλεονεξίας, begär, girighet covetousness; N-GSF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G4052 περισσεύειν överträffa, överflöda abounding V-PAN
G5100 τινὶ något, någon, några to anyone, X-DSM
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G2222 ζωὴ liv, livstid life N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det to him P-GSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne that which T-GPN
G5225 ὑπαρχόντων finns, bli ägd, börja under possesses V-PAP-GPN
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det of him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.