Lukasevangeliet 12:11

När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, oroa er inte för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὅταν   δὲ   εἰσφέρωσιν   ὑμᾶς   ἐπὶ   τὰς   συναγωγὰς   καὶ   τὰς   ἀρχὰς   καὶ   τὰς   ἐξουσίας,   μὴ   μεριμνήσητε   πῶς   ἢ   τί   ἀπολογήσησθε   ἢ   τί   εἴπητε·  

Textus Receptus (TR)

Ὅταν   δὲ   εἰσφέρωσιν   ὑμᾶς   ἐπὶ   τὰς   συναγωγὰς   καὶ   τὰς   ἀρχὰς   καὶ   τὰς   ἐξουσίας,   μὴ   μεριμνήσητε   πῶς   ἢ   τί   ἀπολογήσησθε   ἢ   τί   εἴπητε·  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 Ὅταν (hotan)
när When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1533 εἰσφέρωσιν (eisphero)
föra in they may bring in
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-PAS-3P
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G4864 συναγωγὰς (sunagoge)
synagoga, församling synagogues,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G0746 ἀρχὰς (arche)
begynnelsen, början, furstar, först... rulers,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G1849 ἐξουσίας, (exousia)
makt, auktoritet authorities,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3309 μεριμνήσητε (merimnao)
bekymra sig may be anxious
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AAS-2P
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G0626 ἀπολογήσησθε (apologeomai)
svara, svara för sig själv, försvar... you may reply in defense,
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Subjunktiv Aorist Medium-deponent Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-ADS-2P
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G2036 εἴπητε· (epo)
tala, skicka ut ljud you may say;
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-2AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)