Lukasevangeliet 11:53

När Jesus hade gått ut därifrån [från fariséns hus], började de skriftlärda och fariséerna ansätta honom bittert (hatet mot honom fick ett djupare fäste inom dem och blev som ett slavok som band dem). De överöste honom med många frågor (som han skulle svara direkt på, utan betänketid och möjlighet att göra någon utläggning),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Κἀκεῖθεν   ἐξελθόντος   αὐτοῦ   ταῦτα   πρὸς   αὐτούς   ἤρξαντο   οἱ   γραμματεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   δεινῶς   ἐνέχειν   καὶ   ἀποστοματίζειν   αὐτὸν   περὶ   πλειόνων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 + G1564 Κἀκεῖθεν [Going] from there CONJ +ADV
G1831 ἐξελθόντος gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut when was expressing V-2AAP-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det He P-GSM
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G0757 ἤρξαντο regera [then] began V-ADI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1122 γραμματεῖς skriftlärd scribes N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G1171 δεινῶς svåra, häftiga urgently ADV
G1758 ἐνέχειν hysa agg, hata, angripa (med ord), tvinga to press upon [Him] V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0653 ἀποστοματίζειν provocera till att tala, to make speak V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G4012 περὶ omkring about PREP
G4119 πλειόνων överträffa many things, A-GPN-C
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.