Lukasevangeliet 11:36

Om hela din kropp har ljus och ingen del är mörk, då blir den helt upplyst, som när lampans sken ger dig ljus."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἰ   οὖν   τὸ   σῶμά   σου   ὅλον   φωτεινὸν   μὴ   ἔχον   μέρος   τι   σκοτεινόν,   ἔσται   φωτεινὸν   ὅλον,   ὡς   ὅταν   ὁ   λύχνος   τῇ   ἀστραπῇ   φωτίζῃ   σε.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... therefore
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4983 σῶμά (soma)
kropp body
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3650 ὅλον (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g... [is] full
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G5460 φωτεινὸν (photeinos)
full av ljus of light,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2192 ἔχον (echo)
ha, vara, behöva having
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
V-PAP-NSN
G3313 μέρος (meros)
område, plats, kust part
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G5100 τι (tis)
något, någon, några any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
X-ASN
G4652 σκοτεινόν, (skoteinos)
mörkt, fullt
täckt av mörker
dark,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G1510 ἔσται (eimi)
är it will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G5460 φωτεινὸν (photeinos)
full av ljus light
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G3650 ὅλον, (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g... all,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G5613 ὡς (hos)
som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3752 ὅταν (hotan)
när when
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3088 λύχνος (luchnos)
ljus, lampa lamp
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne so the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0796 ἀστραπῇ (astrape)
blixt, upplyst shining
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G5461 φωτίζῃ (photizo)
lysa may light
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-PAS-3S
G4771 σε.¶ (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)