Lukasevangeliet 11:35

Se därför till att ljusskenet i dig inte är mörker.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

σκόπει   οὖν   μὴ   τὸ   φῶς   τὸ   ἐν   σοὶ   σκότος   ἐστίν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4648 σκόπει se till, observera, lägg märke till do take heed V-PAM-2S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen lest PRT-N
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G3588 τὸ denna, denne that [is] T-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 σοὶ du, ni, er you P-2DS
G4655 σκότος mörker darkness N-NSN
G1510 ἐστίν. är be. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.