Lukasevangeliet 11:33

"Ingen tänder en lampa för att sedan ställa den på en undanskymd plats eller under sädesmåttet [gr. modios – måttet som rymde knappt nio liter och som användes för att mäta upp torra varor]. Man placerar den på ljushållaren så att den som kommer in kan se ljuset. [Jesus är världens ljus, det lyser öppet inför alla. Det är inte undangömt i någon hemlig vrå.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐδεὶς   δὲ   λύχνον   ἅψας   εἰς   κρύπτην   τίθησιν   οὐδὲ   ὑπὸ   τὸν   μόδιον   ἀλλ᾽   ἐπὶ   τὴν   λυχνίαν   ἵνα   οἱ   εἰσπορευόμενοι   τὸ   φῶς   βλέπωσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 Οὐδεὶς ingen, inget But no one A-NSM-N
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3088 λύχνον ljus, lampa a lamp N-ASM
G0681 ἅψας tända having lit, V-AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G2926 κρύπτην skymundan a cellar N-ASF
G5087 τίθησιν sätta, lägga sets it, V-PAI-3S
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G5259 ὑπὸ av under PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3426 μόδιον skäppa basket, N-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3087 λυχνίαν ljusstake, ljushållare lampstand, N-ASF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1531 εἰσπορευόμενοι komma in entering in V-PNP-NPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς ljus light N-ASN
G0991 βλέπωσιν.¶ se, ge akt på may see. V-PAS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.