Lukasevangeliet 11:29

[Det är den sista vintern före korsfästelsen och Jesus befinner sig i Judéen. Trots att han varit hos folket under flera år och de hört hans ord och sett alla under är de inte nöjda. De har nyss gett sken av att de skulle börja tro på honom bara han gjorde ett övernaturligt tecken från himlen, se vers 16.]

När folket strömmade till mer och mer, började han tala: "Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha tecken [mirakler som bevisar att han var sänd av Gud], men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τῶν   δὲ   ὄχλων   ἐπαθροιζομένων   ἤρξατο   λέγειν·   ἡ   γενεὰ   αὕτη   αὕτη   πονηρά   ἐστιν.   σημεῖον   ζητεῖ,   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   τοῦ   προφήτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῶν denna, denne Of the T-GPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3793 ὄχλων människor, skara, folkskara crowds N-GPM
G1865 ἐπαθροιζομένων strömma till being pressed around together, V-PPP-GPM
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G3004 λέγειν· sa, säga, tala, kalla to say, V-PAN
G3588 denna, denne T-NSF
G1074 γενεὰ släktled, släkte generation N-NSF
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-NSF
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-NSF
G4190 πονηρά ondskefull an evil A-NSF
G1510 ἐστιν. är is; V-PAI-3S
G4592 σημεῖον tecken, mirakel a sign N-ASN
G2212 ζητεῖ, söka, söka efter it seeks after, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4592 σημεῖον tecken, mirakel a sign N-NSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1325 δοθήσεται ge, få will be given V-FPI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to it, P-DSF
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4592 σημεῖον tecken, mirakel sign N-NSN
G2495 Ἰωνᾶ Jona of Jonah N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4396 προφήτου. profet prophet. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.