Lukasevangeliet 11:29

[Det är den sista vintern före korsfästelsen och Jesus befinner sig i Judéen. Trots att han varit hos folket under flera år och de hört hans ord och sett alla under är de inte nöjda. De har nyss gett sken av att de skulle börja tro på honom bara han gjorde ett övernaturligt tecken från himlen, se vers 16.]

När folket strömmade till mer och mer, började han tala: "Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha tecken [mirakler som bevisar att han var sänd av Gud], men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τῶν   δὲ   ὄχλων   ἐπαθροιζομένων   ἤρξατο   λέγειν·   ἡ   γενεὰ   αὕτη   αὕτη   πονηρά   ἐστιν.   σημεῖον   ζητεῖ,   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   τοῦ   προφήτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῶν
denna, denne Of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3793 ὄχλων
människor, skara, folkskara crowds
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G1865 ἐπαθροιζομένων
strömma till being pressed around together,
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PPP-GPM
G0757 ἤρξατο
regera He began
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G3004 λέγειν·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna to say,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1074 γενεὰ
släktled, släkte generation
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3778 αὕτη
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
D-NSF
G3778 αὕτη
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
D-NSF
G4190 πονηρά
ondskefull an evil
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G1510 ἐστιν.
är is;
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4592 σημεῖον
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2212 ζητεῖ,
söka, söka efter it seeks after,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4592 σημεῖον
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3756 οὐ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1325 δοθήσεται
ge, få will be given
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G0846 αὐτῇ
honom, dem, henne, den, det to it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
P-DSF
G1487 εἰ
om, huruvida except
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4592 σημεῖον
tecken, mirakel sign
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G2495 Ἰωνᾶ
Jona of Jonah
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Substantiv Genitiv Singular Maskulin Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4396 προφήτου.
profet prophet.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar