Lukasevangeliet 10:30

Jesus tog upp diskussionen [skiftar fokus från att bli utfrågad till att i stället leda samtalet] och svarade: "En man [en jude] var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Han råkade ut för rånare som tog hans kläder och misshandlade honom, sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. [Jeriko är en stad 3 mil nordöst om Jerusalem. Vägen mellan dessa städer sträcker sig genom berg och öken med en höjdskillnad på över 1 000 meter. Det var inte ovanligt att rånarligor höll till i dessa trakter.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑπολαβὼν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   ἄνθρωπός   τις   κατέβαινεν   ἀπὸ   Ἰερουσαλὴμ   εἰς   Ἰεριχὼ   καὶ   λῃσταῖς   περιέπεσεν   οἳ   καὶ   ἐκδύσαντες   αὐτὸν   καὶ   πληγὰς   ἐπιθέντες   ἀπῆλθον   ἀφέντες   ἡμιθανῆ   τυγχάνοντα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5274 ὑπολαβὼν anta Having taken [it] up, V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G0444 ἄνθρωπός människa A man N-NSM
G5100 τις något, någon, några certain X-NSM
G2597 κατέβαινεν komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner was going down V-IAI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem N-GSF-L
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2410 Ἰεριχὼ Jeriko Jericho, N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3027 λῃσταῖς tjuv, rånare robbers N-DPM
G4045 περιέπεσεν råka ut för, falla bland fell among, V-2AAI-3S
G3739 οἳ vem who R-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G1562 ἐκδύσαντες klä av, ta av having stripped V-AAP-NPM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4127 πληγὰς slå, misshandla wounds N-APF
G2007 ἐπιθέντες lägga på, lägga, having inflicted, V-2AAP-NPM
G0565 ἀπῆλθον gå, gå sin väg, gå iväg, went away, V-2AAI-3P
G0863 ἀφέντες lämna, förlåta, tillåt, försaka having left [him] V-2AAP-NPM
G2253 ἡμιθανῆ halvdöd half dead A-ASM
G5177 τυγχάνοντα. lyckas, åstadkomma, nå målet state. V-PAP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.