Lukasevangeliet 10:22

Allt har min Fader anförtrott åt mig.
Ingen vet vem Sonen är,
    utom Fadern,
    och ingen vet vem Fadern är,
utom Sonen

och den som Sonen vill uppenbara det för."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   στραφείς   πρός   τούς   μαθητάς   εἶπεν   πάντα   μοι   παρεδόθη   ὑπὸ   τοῦ   πατρός   μου,   καὶ   οὐδεὶς   γινώσκει   τίς   ἐστιν   ὁ   υἱὸς   εἰ   μὴ   ὁ   πατήρ,   καὶ   τίς   ἐστιν   ὁ   πατὴρ   εἰ   μὴ   ὁ   υἱὸς   καὶ   ᾧ   ἐὰν   βούληται   ὁ   υἱὸς   ἀποκαλύψαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4762 στραφείς vända, omvända having turned V-2APP-NSM
G4314 πρός till to PREP
G3588 τούς -, denna, denne T-APM
G3101 μαθητάς lärjunge disciples N-APM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All things A-NPN
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G3860 παρεδόθη överlämna was delivered V-API-3S
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G1097 γινώσκει känna, förstå knows V-PAI-3S
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son, N-NSM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ, fader Father; N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father, N-NSM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem to whom R-DSM
G1437 ἐὰν om, ifall maybe COND
G1014 βούληται vill shall resolve V-PNS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G0601 ἀποκαλύψαι.¶ uppenbara to reveal [Him]. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.