Lukasevangeliet 10:20

Men [även om det är stort och fantastiskt], gläd er inte över att andarna lyder er, utan [gläd er i stället desto mer] över att era namn är skrivna (upptecknade, ingraverade) i himlen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πλὴν   ἐν   τούτῳ   μὴ   χαίρετε   ὅτι   τὰ   πνεύματα   ὑμῖν   ὑποτάσσεται·   χαίρετε   δὲ   μᾶλλον   ὅτι   τὰ   ὀνόματα   ὑμῶν   ἐγγέγραπται   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4133 πλὴν men Yet CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5463 χαίρετε glädja sig do rejoice, V-PAM-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4151 πνεύματα Ande spirits N-NPN
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G5293 ὑποτάσσεται· underordna are subjected; V-PPI-3S
G5463 χαίρετε glädja sig do rejoice V-PAM-2P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G3686 ὀνόματα namn names N-NPN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1449 ἐγγέγραπται skrivet have been written V-RPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3772 οὐρανοῖς.¶ himmel heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.