Lukasevangeliet 10:17

De sjuttio återvände glada och berättade: "Herre, till och med demonerna lyder oss i ditt namn."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑπέστρεψαν   δὲ   οἱ   ἑβδομήκοντα   ἑβδομήκοντα   μετὰ   χαρᾶς   λέγοντες·   κύριε,   καὶ   τὰ   δαιμόνια   ὑποτάσσεται   ἡμῖν   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5290 Ὑπέστρεψαν återvända Returned V-AAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1440 ἑβδομήκοντα sjuttio seventy A-NPM-NUI
G1440 ἑβδομήκοντα sjuttio seventy A-NPM-NUI
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G5479 χαρᾶς glädje joy, N-GSF
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G1140 δαιμόνια demon demons N-NPN
G5293 ὑποτάσσεται underordna are subject V-PPI-3S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt to us P-1DP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig through PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G4771 σου. du, ni, er of You. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.