Kolosserbrevet 4:6

Ert tal ska alltid vara vänligt (välbehagligt; med nåd), kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska (bör: hur det är nödvändigt att) [specifikt] svara var och en. [Salt förhöjer smak, förhindrar förruttnelse och väcker törst. Jesus betonar nödvändigheten av att behålla sin sälta gentemot omvärlden, se Matt 5:13; Mark 9:50.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁ   λόγος   ὑμῶν   πάντοτε   ἐν   χάριτι,   ἅλατι   ἠρτυμένος,   εἰδέναι   πῶς   δεῖ   ὑμᾶς   ἑνὶ   ἑκάστῳ   ἀποκρίνεσθαι.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
denna, denne [Let] the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3056 λόγος (logos)
ord, tal speech
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G3842 πάντοτε (pantote)
alltid [be] always
Adverb Adverb
ADV
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5485 χάριτι, (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G0217 ἅλατι (halas)
salt with salt
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G0741 ἠρτυμένος, (artuo)
krydda, få det salt seasoned,
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-RPP-NSM
G1492 εἰδέναι (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... to have knonw
VERB Verb
Perfekt Aktiv Infinitiv Perfekt Aktiv Infinitiv
V-RAN
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G1210 δεῖ (deo)
binda it behooves
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1520 ἑνὶ (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G1538 ἑκάστῳ (hekastos)
var och en, alla, varje each
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G0611 ἀποκρίνεσθαι.¶ (apokrinomai)
svara to answer.
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Infinitiv Närvarande Medium eller passiv-deponent Infinitiv
V-PNN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)