Kolosserbrevet 4:12

Epafras, som är en av er [han tillhörde troligen församlingen i Kolossai], hälsar. Han är en tjänare till den Smorde (Messias, Kristus) Jesus som ständigt kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Ἐπαφρᾶς   ὁ   ἐξ   ὑμῶν,   δοῦλος   Χριστοῦ   Χριστοῦ   πάντοτε   ἀγωνιζόμενος   ὑπὲρ   ὑμῶν   ἐν   ταῖς   προσευχαῖς,   ἵνα   σταθῆτε   τέλειοι   καὶ   πεπληροφορημένοι   ἐν   παντὶ   θελήματι   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 Ἀσπάζεται hälsa Greets V-PNI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G1889 Ἐπαφρᾶς Epafras Epaphras N-NSM-P
G3588 denna, denne who [is] T-NSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på [one] of PREP
G4771 ὑμῶν, du, ni, er you, P-2GP
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G3842 πάντοτε alltid always ADV
G0075 ἀγωνιζόμενος tävla, kämpa struggling V-PNP-NSM
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4335 προσευχαῖς, bön prayers, N-DPF
G2443 ἵνα för att, till so that ADV
G2476 σταθῆτε stå, ställa, bli avgjort, stå still you may be stood V-APS-2P
G5046 τέλειοι fullkomlig mature A-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4135 πεπληροφορημένοι vara övertygad fully complete V-RPP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSN
G2307 θελήματι vilja [the] will N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.