Kolosserbrevet 4:10

[Förutom Timoteus, som nämns i brevets början, hälsar nu ytterligare sex personer som fanns hos Paulus i Rom till de troende i Kolossai och de närliggande församlingarna.]

Min medfånge Aristarchus hälsar till er.

[Hans namn betyder "den bästa styrande". Aristarchus var från Thessalonike, se Apg 19:29; 20:4. Han blev troligen en kristen när Paulus kom till Thessalonike, se Apg 17:1–9. Vid insamlingen till församlingen i Jerusalem blev han utvald att följa med. Han stannade kvar vid Paulus sida på vägen till Rom, se Apg 27:2. Han är en av de tre män med judisk bakgrund som finns hos Paulus vid den här tiden, se vers 11.]

Även Markus, Barnabas kusin, hälsar. Honom har ni fått anvisningar om: ta emot honom väl om han kommer till er.

[Johannes-Markus var från Jerusalem. Det var i hans mors hus som församlingen samlades och bad när Petrus blev fri på ett mirakulöst sätt, se Apg 12:12. Markus reste tillsammans med Paulus och Barnabas, men han avbröt resan i Perge, se Apg 13:13. Markus fanns nära Petrus som kallar honom sin son, se 1 Pet 5:13. Markus är författare till Markusevangeliet som har många detaljer från just Petrus upplevelser med Jesus.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Ἀρίσταρχος   ὁ   συναιχμάλωτός   μου   καὶ   Μᾶρκος   ὁ   ἀνεψιὸς   Βαρναβᾶ,   περὶ   οὗ   ἐλάβετε   ἐντολάς·   ἐὰν   ἔλθῃ   πρὸς   ὑμᾶς,   δέξασθε   αὐτόν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 Ἀσπάζεται (aspazomai)
hälsa Greets
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G0708 Ἀρίσταρχος (Aristarchos)
Aristarchus Aristarchus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4869 συναιχμάλωτός (sunaichmalotos)
medfånge fellow prisoner
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1473 μου (ego)
min of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3138 Μᾶρκος (Markos)
Markus Mark,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0431 ἀνεψιὸς (anepsios)
kusin cousin
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0921 Βαρναβᾶ, (Barnabas)
Barnabas of Barnabas,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
R-GSM
G2983 ἐλάβετε (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta you have received
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-2AAI-2P
G1785 ἐντολάς· (entole)
bud, föreskrift instructions —
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G2064 ἔλθῃ (erchomai)
anlända, komma, gå he shall come
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1209 δέξασθε (dechomai)
ta emot, tro det do welcome
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Imperativ Aorist Medium-deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-ADM-2P
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det him —
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)