Kolosserbrevet 3:22

[Anledningen till de många detaljerna kring förhållandet mellan herrar och slavar kan bero på Onesimus som omnämns i detta brev, se Kol 4:9. Onesimus var slav och hade rymt från sin herre Filemon. I Rom hade han kommit till tro och träffat Paulus. Paulus sänder nu tillbaka Onesimus till Filemon som också är en kristen. Tillsammans med Tychikus reser Onesimus till Kolossai. De har med sig detta brev, se 4:7-9. De har troligen också med Paulus brev till Filemon där han vädjar till Filemon att ta emot Onesimus väl. Enligt romersk lag kunde en slavägare piska och avrätta en slav som rymt.]

Ni slavar (tjänare i hemmet), lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   δοῦλοι,   ὑπακούετε   κατὰ   πάντα   τοῖς   κατὰ   σάρκα   κυρίοις,   μὴ   ἐν   ὀφθαλμοδουλίᾳ   ὡς   ἀνθρωπάρεσκοι   ἀλλ᾽   ἐν   ἁπλότητι   καρδίας   φοβούμενοι   τὸν   κύριον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne you who [are] T-VPM
G1401 δοῦλοι, tjänare Slaves, N-VPM
G5219 ὑπακούετε lyda do obey V-PAM-2P
G2596 κατὰ enligt, mot, i in PREP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G2962 κυρίοις, Herren, herre masters, N-DPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G3787 ὀφθαλμοδουλίᾳ ögontjänare eye-service N-DSF
G5613 ὡς som as CONJ
G0441 ἀνθρωπάρεσκοι inställsam, som är människor till behag men-pleasers, A-NPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0572 ἁπλότητι uppriktighet, enkelhet sincerity N-DSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta of heart, N-GSF
G5399 φοβούμενοι frukta fearing V-PNP-NPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον. Herren, herre Lord. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.