Kolosserbrevet 3:16

Låt den Smordes (Kristi) ord (gr. logos – i singular) rikligen bo i (hos) er, när ni
    med all vishet undervisar (lär ut; instruerar)
        och vägleder (förmedlar förståelse, milt varnar, förmanar) varandra;
när ni sjunger
    psalmer [bibelsånger till och om Gud],
    hymner [mänskligt komponerade lovsånger] och
    andliga sånger [generell term för andliga sånger – kan också syfta på sång i anden, se 1 Kor 14:15]
med tacksamhet i era hjärtan till Gud [över den nåd han villigt sträcker ut].

[En parallell till denna vers finns i Ef 5:18‑21, där uppmaningen är att låta sig uppfyllas av Anden. Paulus visar på vikten av Ordet och Anden i den troendes liv.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   λόγος   τοῦ   Χριστοῦ   ἐνοικείτω   ἐν   ὑμῖν   πλουσίως,   ἐν   πάσῃ   σοφίᾳ,   διδάσκοντες   καὶ   νουθετοῦντες   ἑαυτοὺς   ψαλμοῖς,   καὶ   ὕμνοις,   καὶ   ᾠδαῖς   πνευματικαῖς   ἐν   τῇ   χάριτι   ᾄδοντες   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν   τῷ   θεῷ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G1774 ἐνοικείτω bor i should dwell V-PAM-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G4146 πλουσίως, rikligen richly, ADV
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G4678 σοφίᾳ, vishet wisdom N-DSF
G1321 διδάσκοντες undervisa, lära teaching V-PAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3560 νουθετοῦντες varna admonishing V-PAP-NPM
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2APM
G5568 ψαλμοῖς, psalm in psalms, N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5215 ὕμνοις, lovsång, hymn in hymns, N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5603 ᾠδαῖς sång in songs N-DPF
G4152 πνευματικαῖς andlig spiritual, A-DPF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5485 χάριτι nåd grace N-DSF
G0103 ᾄδοντες sjunga singing, V-PAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ· Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.