Kolosserbrevet 3:11

Här [i den nya skapelsen] finns inte hedning eller jude [ingen uppdelning i nationaliteter],
omskuren eller oomskuren [inga religiösa fördelar],
barbar, skyt [inga kulturella skillnader], [Barbarer var ett folkslag som inte talade grekiska och ansågs vara ociviliserade. Skyter var det mest illa ansedda folkslaget, känt för sin brutalitet och ansågs inte vara bättre än djur.] slav (tjänare) eller fri [inga sociala skillnader], utan den Smorde (Messias, Kristus) är allt och i alla [dem som tagit emot honom som sin Frälsare].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπου   οὐκ   ἔνι   Ἕλλην   καὶ   Ἰουδαῖος,   περιτομὴ   καὶ   ἀκροβυστία,   βάρβαρος,   Σκύθης,   δοῦλος,   ἐλεύθερος,   ἀλλὰ   τὰ   πάντα   καὶ   ἐν   πᾶσιν   Χριστός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1762 ἔνι här är, är there is V-PAI-3S
G1672 Ἕλλην grek, hedning Greek N-NSM-LG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2453 Ἰουδαῖος, Jude Jew, A-NSM-PG
G4061 περιτομὴ omskärelse circumcision N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0203 ἀκροβυστία, omskärelse uncircumcision, N-NSF
G0915 βάρβαρος, lokalbefolkning, infödd, barbar Barbarian, A-NSM
G4658 Σκύθης, skyt Scythian, N-NSM-LG
G1401 δοῦλος, tjänare slave, N-NSM
G1658 ἐλεύθερος, fri free; A-NSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DPN
G5547 Χριστός.¶ den smorde, Kristus Christ [is]. N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.