Kolosserbrevet 1:28

Honom [inte en lära utan personen Jesus, se vers 27] predikar vi genom att vägleda (förmana, milt varna) varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig i den Smorde (Messias, Kristus).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃν   ἡμεῖς   καταγγέλλομεν   νουθετοῦντες   πάντα   ἄνθρωπον   καὶ   διδάσκοντες   πάντα   ἄνθρωπον   ἐν   πάσῃ   σοφίᾳ,   ἵνα   παραστήσωμεν   πάντα   ἄνθρωπον   τέλειον   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G2605 καταγγέλλομεν predika, förkunna preach, V-PAI-1P
G3560 νουθετοῦντες varna admonishing V-PAP-NPM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASM
G0444 ἄνθρωπον människa man N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1321 διδάσκοντες undervisa, lära teaching V-PAP-NPM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASM
G0444 ἄνθρωπον människa man N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G4678 σοφίᾳ, vishet wisdom, N-DSF
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3936 παραστήσωμεν stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa we may present V-AAS-1P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASM
G0444 ἄνθρωπον människa man N-ASM
G5046 τέλειον fullkomlig perfect A-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ. N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ, Jesus Jesus N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.