Kolosserbrevet 1:12

alltid tackar Fadern,
        som har kvalificerat er (utrustat er med allt som behövs)
    att vara delaktiga i de heligas arv i ljuset. [Delaktighet i Guds rike, ett arv i himlen, se Kol 1:5.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εὐχαριστοῦντες   τῷ   πατρὶ   τῷ   ἱκανώσαντι   ὑμᾶς   εἰς   τὴν   μερίδα   τοῦ   κλήρου   τῶν   ἁγίων   ἐν   τῷ   φωτί,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2168 εὐχαριστοῦντες tacka, vara tacksam giving thanks V-PAP-NPM
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3962 πατρὶ fader Father, N-DSM
G3588 τῷ denna, denne the [One] T-DSM
G2427 ἱκανώσαντι ge förmåga, skickliggjort, gjort värdig having qualified V-AAP-DSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3310 μερίδα del, delaktighet share N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2819 κλήρου lott, del, plats inheritance N-GSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0040 ἁγίων helig, helgedom saints A-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτί, ljus light, N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.