Klagovisorna 2:16

[I kapitel 1 kom bokstaven Ajin före Pe. Här i kapitel 2 och även i 3 och 4 kommer Pe före Ajin. I det avslutande kapitlet motsvarar ordningen den i kapitel 1, se Klag 5:18. Denna alteration förstärker det kiastiska mönstret i Klagovisorna.]

Alla dina fiender
    har öppnat munnen på vid gavel över dig,
de visslar och gnisslar tänder;
    de säger: "Vi har slukat henne,
detta är verkligen den dagen som vi väntat på (sett fram emot),
    vi har funnit och sett den."

[Den sjuttonde hebreiska bokstaven är: פ – Pe. Tecknet avbildar en mun. Symboliserar ofta tal och relationer. Här är det ordet "har öppnat munnen på vid gavel" som börjar med denna bokstav, och förstärker fiendens överlägsenhet.]


פָּצוּ   עָלַיִךְ   פִּיהֶם   כָּל   אוֹיְבַיִךְ   שָׁרְקוּ   וַיַּחַרְקוּ   שֵׁן   אָמְרוּ   בִּלָּעְנוּ   אַךְ   זֶה   הַיּוֹם   שֶׁקִּוִּינֻהוּ   מָצָאנוּ   רָאִינוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6475
פָּצ֨וּ öppna to open HVqp3cp
5921a
9032
עָלַ֤יִ
ךְ
på, över, ovanför upon
you
HR/Sp2fs
6310
9028
פִּי
הֶם֙
mun lip
their
HNcbsc/Sp3mp
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
0341
9022
א֣וֹיְבַ֔יִ
ךְ
fiende enemy
your
HVqrmpc/Sp2fs
8319
שָֽׁרְקוּ֙ to whistle HVqp3cp
9001
2786
9014
וַ
יַּֽחַרְקוּ
־
och
gnissla
-, bindestreck
seq
to grind
link
Hc/Vqw3mp
8127
שֵׁ֔ן tänder, elfenben tooth HNcbsa
0559
אָמְר֖וּ säga, tala to say HVqp3cp
1104
בִּלָּ֑עְנוּ sluka to swallow up HVpp1cp
0389
אַ֣ךְ bara, men surely HD
2088
זֶ֥ה Detta this HTm
9009
3117
הַ
יּ֛וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9007
6960a
9033
שֶׁ
קִּוִּינֻ֖
הוּ
vilken, att
samla
which
to await
him
HTr/Vpp1cp/Sp3ms
4672
מָצָ֥אנוּ hitta to find HVqp1cp
7200
9016
9018
רָאִֽינוּ
׃
ס
se
to see
verseEnd
section
HVqp1cp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.