Klagovisorna 1:3

Juda [folket i Judéen] har förts bort i exil [till Babylon]
    under stort lidande och träldom.
    [2 Kung 25:8‑21; 2 Krön 36:17‑21; Jer 39:1‑10; 51:12‑30]
Hon vistas i andra länder,
    hon finner ingen viloplats.
Alla hennes förföljare har hunnit upp henne
    mitt i hennes ångest (trångmål).

[Den tredje hebreiska bokstaven är: ג – Gimel. Tecknet avbildar en kamel. Ofta symboliserar den uthållighet; en kamel går genom öknen i hetta och kyla, oavsett omständigheter håller den huvudet högt och går framåt. Det första ordet i hebreiskan är "exil" som på ett sätt kan symboliseras av kamelen eftersom den vandrar långa sträckor till avlägsna länder med köpmännens karavaner. För att överleva sorgen och ta sig igenom behöver man dessutom den uthållighet som kamelen också symboliserar eftersom det alltid tar tid, ofta minst ett år, att ta sig igenom denna process.]


גָּלְתָה   יְהוּדָה   מֵעֹנִי   וּמֵרֹב   עֲבֹדָה   הִיא   יָשְׁבָה   בַגּוֹיִם   לֹא   מָצְאָה   מָנוֹחַ   כָּל   רֹדְפֶיהָ   הִשִּׂיגוּהָ   בֵּין   הַמְּצָרִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1540
גָּֽלְתָ֨ה blotta to uncover HVqp3fs
3063
יְהוּדָ֤ה Juda Judah HNpl
9006
6040
מֵ
עֹ֙נִי֙
från
from
affliction
HR/Ncbsa
9002
9006
7230
וּ
מֵ
רֹ֣ב
och
and
from
abundance
HC/R/Ncbsc
5656
עֲבֹדָ֔ה service HNcfsa
1931
הִ֚יא han
hon
den
det
he she it HPp3fs
3427
יָשְׁבָ֣ה bo to dwell HVqp3fs
9003
1471a
בַ
גּוֹיִ֔ם
i, på, med
folk
in
nation
HRd/Ncmpa
3808
לֹ֥א inte not HTn
4672
מָצְאָ֖ה hitta to find HVqp3fs
4494
מָנ֑וֹחַ rast resting HNcbsa
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
7291
9034
רֹדְפֶ֥י
הָ
to pursue
her
HVqrmpc/Sp3fs
5381
9034
הִשִּׂיג֖וּ
הָ
to overtake
her
HVhp3cp/Sp3fs
0996
בֵּ֥ין mellan between HNcbsc
9009
4712
9016
9018
הַ
מְּצָרִֽים
׃
ס
[best. form]
ångest
[Vers slut]
the
terror
verseEnd
section
HTd/Ncmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.