Klagovisorna 1:15

Herren (Adonai) har förskjutit
    alla mäktiga män i min mitt,
han har kallat samman en folksamling mot mig,
    för att omintetgöra mina unga män.
Herren (Adonai) har trampat jungfrurna,
    Juda döttrar som i en vinpress. [Jes 63:1‑6]

[Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס – Samech. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd och stabilitet. I den här versen är det ordet "har förskjutit" som börjar med denna bokstav, och det förstärker att Gud inte längre vill se deras högmod eftersom de har använt sin mäktighet till att begå synd och överträdelser. Gud är inte längre deras stödjepelare.]


סִלָּה   כָל   אַבִּירַי   אֲדֹנָי   בְּקִרְבִּי   קָרָא   עָלַי   מוֹעֵד   לִשְׁבֹּר   בַּחוּרָי   גַּת   דָּרַךְ   אֲדֹנָי   לִבְתוּלַת   בַּת   יְהוּדָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5541a
סִלָּ֨ה to reject HVpp3ms
3605
9014
כָל
־
allt all
link
HNcbsc
0047
9020
9015
אַבִּירַ֤
י
׀
stark, mäktig
mighty
my
separate
HAampc/Sp1bs
0136
אֲדֹנָי֙ Herren, Herre Lord HNpt
9003
7130
9020
בְּ
קִרְבִּ֔
י
i, på, med

in
entrails
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
7121
קָרָ֥א to call HVqp3ms
5921a
9030
עָלַ֛
י
upon
me
HR/Sp1bs
4150
מוֹעֵ֖ד bestämd tid, plats eller möte meeting HNcbsa
9005
7665
לִ
שְׁבֹּ֣ר
till, för
to
to break
HR/Vqcc
0970
9020
בַּחוּרָ֑
י
ung man youth
my
HNcmpc/Sp1bs
1660
גַּ֚ת vinpress wine press HNcbsa
1869
דָּרַ֣ךְ beträda, sätta sin fot på to tread HVqp3ms
0136
אֲדֹנָ֔י Herren, Herre Lord HNpt
9005
1330
לִ
בְתוּלַ֖ת
till, för
jungfru, ung kvinna
to
virgin
HR/Ncfsc
1323
9014
בַּת
־
dotter daughter
link
HNcfsc
3063
9016
9018
יְהוּדָֽה
׃
ס
Juda
Judah
verseEnd
section
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.