Judas brev 1:1

[Från:] Judas,
    tjänare (slav, livegen) till Jesus den Smorde (Messias, Kristus)
    och Jakobs bror. [På samma sätt som sin bror Jakob, väljer Judas att inte presentera sig som Jesu halvbror. I Guds rike är det den andliga relationen med Jesus som räknas.] Till dem:
    som är älskade [med osjälvisk och utgivande kärlek] i Gud Fadern,
    som är bevarade i Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    som är kallade.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰούδας   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   δοῦλος,   ἀδελφὸς   δὲ   Ἰακώβου,   τοῖς   ἐν   θεῷ   πατρὶ   ἠγαπημένοις   καὶ   Ἰησοῦ   Χριστῷ   τετηρημένοις   κλητοῖς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2455 Ἰούδας Judas Jude, N-NSM-P
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G1401 δοῦλος, tjänare servant, N-NSM
G0080 ἀδελφὸς bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2385 Ἰακώβου, Jakob of James, N-GSM-P
G3588 τοῖς denna, denne To those T-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2316 θεῷ Gud God N-DSM
G3962 πατρὶ fader [the] Father N-DSM
G0025 ἠγαπημένοις älska loved V-RPP-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2424 Ἰησοῦ Jesus in Jesus N-DSM-P
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G5083 τετηρημένοις håll, vaka över kept V-RPP-DPM
G2822 κλητοῖς· kallad called. A-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.