Avancerad sök

Sökresultat: 10

Kärnbibeln: (1)

Jos 19:10

Leahs son Sebulon

[Den tredje lotten föll på Sebulon, som är den första av fem mindre stammar i norr vars gränser nu beskrivs.]
Och den tredje lotten föll på Sebulons söner efter deras familjer, och [södra] gränsen till deras arv var mot Sarid.

Interlinjär versionBETA: (1)

Jos 19:10
וַיַּעַל הַגּוֹרָל הַשְּׁלִישִׁי לִבְנֵי זְבוּלֻן לְמִשְׁפְּחֹתָם וַיְהִי גְּבוּל נַחֲלָתָם עַד שָׂרִיד
Och den tredje lotten föll på Sebulons söner efter deras familjer, och gränsen till deras arv var mot Sarid.

Personer: (1)

Platser: (1)

Korsreferenser: (6)

Jos 13:1
[Sista delen av boken är också strukturerad som en kiasm med centrum där fördelningen sker i Shilo där tabernaklet står.
A. Introduktion (Jos 13:1–7)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 13:8–33)
C. Leviterna (Jos 14:1–5)
D Hjälten från Kadesh: Kaleb (Jos 14:6–15)
E. Stamtilldelning – inte Rakels barn: Juda (Jos 15:1–63)
F. Rachels stamtilldelning: Josef (Jos 16:1–17:18)
G. Centrum – tilldelning i Shilo: sju stammar får land genom Jahves lott (Jos 18:1–10)
F. Rachels stamtilldelning: Benjamin - bredvid Josef (Jos 18:11–28)
E. Stamtilldelningar – inte Rakels barn: Simeon (inom Juda) och andra (Jos 19:1–48)
D. Hjälten från Kadesh: Josua (Jos 19:49–50)
C. Leviterna (Jos 20:1–21:45)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 22:1–34)
A. Avslutning (Jos 23:1–24:33)]

Och Josua var gammal och kommen till hög ålder (många år) och Herren (Jahve) sa till honom: "Du är gammal och kommen till hög ålder (många år) och det återstår fortfarande mycket land att besätta.
Jos 13:1
[Sista delen av boken är också strukturerad som en kiasm med centrum där fördelningen sker i Shilo där tabernaklet står.
A. Introduktion (Jos 13:1–7)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 13:8–33)
C. Leviterna (Jos 14:1–5)
D Hjälten från Kadesh: Kaleb (Jos 14:6–15)
E. Stamtilldelning – inte Rakels barn: Juda (Jos 15:1–63)
F. Rachels stamtilldelning: Josef (Jos 16:1–17:18)
G. Centrum – tilldelning i Shilo: sju stammar får land genom Jahves lott (Jos 18:1–10)
F. Rachels stamtilldelning: Benjamin - bredvid Josef (Jos 18:11–28)
E. Stamtilldelningar – inte Rakels barn: Simeon (inom Juda) och andra (Jos 19:1–48)
D. Hjälten från Kadesh: Josua (Jos 19:49–50)
C. Leviterna (Jos 20:1–21:45)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 22:1–34)
A. Avslutning (Jos 23:1–24:33)]

Och Josua var gammal och kommen till hög ålder (många år) och Herren (Jahve) sa till honom: "Du är gammal och kommen till hög ålder (många år) och det återstår fortfarande mycket land att besätta.
Jos 15:1
[Nu följer uppdelningen för Juda stam. I det kiastiska mönstret beskrivs nu de som inte är Rakels barn, dvs. Juda och Simeon. Stycket hör ihop med det stycke som handlar om Simeon, som inte heller är Rakels barn, se Jos 19:1–48]
Och lotten för Juda söners stam efter deras familjer var till gränsen mot Edom till öknen Tsin söderut till den yttersta gränsen i söder.
Jos 15:1
[Nu följer uppdelningen för Juda stam. I det kiastiska mönstret beskrivs nu de som inte är Rakels barn, dvs. Juda och Simeon. Stycket hör ihop med det stycke som handlar om Simeon, som inte heller är Rakels barn, se Jos 19:1–48]
Och lotten för Juda söners stam efter deras familjer var till gränsen mot Edom till öknen Tsin söderut till den yttersta gränsen i söder.
Jon Introduktion
[Jona är den femte av de tolv mindre profeterna. Berättelsen om den motvillige profeten Jona är välkänd. Namnet Jona betyder duva på hebreiska. Han var från Gat Chefer (2 Kung 14:25), nuvarande el-Meshhed, en liten by bara några kilometer nordost om Nasaret, se Jos 19:13. I el-Meshhed kan man än idag besöka en plats som sägs vara hans grav. Byn Gat Chefer ligger inom Sebulons stams område (Jos 19:10, 13) vilket gör att det är troligt att hans familj tillhörde den stammen. En annan tradition placerade hans grav i moskén Nebi Yunis i Mosul, den finns dock inte längre kvar då ISIS 2014 sprängde och jämnade den med marken. I Jonas bok framträder två viktiga sanningar. Även om Herren är Israels Gud, så bryr han sig om övriga nationer och alla människor på jorden. Det är som Paulus uttrycker det juden först, men även greken, se Rom 1:16, vilket Nineves befolkning är ett exempel på i denna bok. För det andra citerar Jesus från Jona när det gäller hans död och uppståndelse. Jesus säger att detta är det enda tecknet de skriftlärda och fariséerna ska få, se Matt 12:39–41; 16:4. Det syftar på Jona i den stora fiskens buk som är en typologi för Jesu död, begravning och uppståndelse. På samma sätt som Jona tillbringade tre dagar och tre nätter i den stora fiskens buk, tillbringar även Jesus tre dagar och tre nätter i dödsriket innan han uppstår i gryningen den tredje dagen.
Inom judendomen läser man hela Jona på eftermiddagsgudstjänsten på jom kippur. Anledningen till läsningen är bokens tydliga tema om Guds nåd, fasta, omvändelse och kontroll av naturen (vinden, fisken, trädet, masken). Traditionen med denna läsning på den heligaste dagen i den hebreiska kalendern visar ytterligare på hur Jesu försoningsoffer uppfyller skuggbilden av försoningsoffret på jom kippur (det bibliska namnet är jom hakippurim – ordagrant "försoningarnas dag").
Struktur: Frasen "Herrens ord" förekommer sju gånger. Det går att se två parallella kallelser och ett avslutande klimax med en Guds lärdom för Jona.
A Den första kallelsen att gå till Nineve (Jona 1:1–3)
B Jona och de hedniska sjömännen (Jona 1:4–16)
C Den första bönen (Jona 2:1–11)
A Den andra kallelsen att gå till Nineve (Jona 3:1–3a)
B Jona och de hedniska invånarna i Nineve (Jona 3:3b–10)
C Den andra bönen (Jona 4:1–4)
D Herrens budskap till Jona (Jona 4:5–11)
Berör tidsperioden: Jona verkade under Jerobeam den andres styre 792-753 f.Kr., se 2 Kung 14:25. Händelserna kan sammafalla med solförmörkelsen 15 juni 763 f.Kr.
Författare: Jona
Relaterade böcker:
Hosea
Amos
Nahum
Habackuk]
Jon Introduktion
[Jona är den femte av de tolv mindre profeterna. Berättelsen om den motvillige profeten Jona är välkänd. Namnet Jona betyder duva på hebreiska. Han var från Gat Chefer (2 Kung 14:25), nuvarande el-Meshhed, en liten by bara några kilometer nordost om Nasaret, se Jos 19:13. I el-Meshhed kan man än idag besöka en plats som sägs vara hans grav. Byn Gat Chefer ligger inom Sebulons stams område (Jos 19:10, 13) vilket gör att det är troligt att hans familj tillhörde den stammen. En annan tradition placerade hans grav i moskén Nebi Yunis i Mosul, den finns dock inte längre kvar då ISIS 2014 sprängde och jämnade den med marken. I Jonas bok framträder två viktiga sanningar. Även om Herren är Israels Gud, så bryr han sig om övriga nationer och alla människor på jorden. Det är som Paulus uttrycker det juden först, men även greken, se Rom 1:16, vilket Nineves befolkning är ett exempel på i denna bok. För det andra citerar Jesus från Jona när det gäller hans död och uppståndelse. Jesus säger att detta är det enda tecknet de skriftlärda och fariséerna ska få, se Matt 12:39–41; 16:4. Det syftar på Jona i den stora fiskens buk som är en typologi för Jesu död, begravning och uppståndelse. På samma sätt som Jona tillbringade tre dagar och tre nätter i den stora fiskens buk, tillbringar även Jesus tre dagar och tre nätter i dödsriket innan han uppstår i gryningen den tredje dagen.
Inom judendomen läser man hela Jona på eftermiddagsgudstjänsten på jom kippur. Anledningen till läsningen är bokens tydliga tema om Guds nåd, fasta, omvändelse och kontroll av naturen (vinden, fisken, trädet, masken). Traditionen med denna läsning på den heligaste dagen i den hebreiska kalendern visar ytterligare på hur Jesu försoningsoffer uppfyller skuggbilden av försoningsoffret på jom kippur (det bibliska namnet är jom hakippurim – ordagrant "försoningarnas dag").
Struktur: Frasen "Herrens ord" förekommer sju gånger. Det går att se två parallella kallelser och ett avslutande klimax med en Guds lärdom för Jona.
A Den första kallelsen att gå till Nineve (Jona 1:1–3)
B Jona och de hedniska sjömännen (Jona 1:4–16)
C Den första bönen (Jona 2:1–11)
A Den andra kallelsen att gå till Nineve (Jona 3:1–3a)
B Jona och de hedniska invånarna i Nineve (Jona 3:3b–10)
C Den andra bönen (Jona 4:1–4)
D Herrens budskap till Jona (Jona 4:5–11)
Berör tidsperioden: Jona verkade under Jerobeam den andres styre 792-753 f.Kr., se 2 Kung 14:25. Händelserna kan sammafalla med solförmörkelsen 15 juni 763 f.Kr.
Författare: Jona
Relaterade böcker:
Hosea
Amos
Nahum
Habackuk]