Josua 10:13

Och solen stod stilla
    och månen stannade
    till dess landet hade hämnats på alla sina fiender. Är inte detta skrivet (nedtecknat) i Jashars bok?

[Jashars bokrulle omnämns igen i 2 Sam 1:18 och även i den grekiska översättningen av 1 Kung 8:13. Händelsen här var något extraordinärt som även skrevs ner i andra sekulära krönikor. Än har inga kopior av den hittats. Jashar betyder "rättfärdig" så bokens namn är den rättfärdiges bokrulle.]

Och solen stannade mitt på himlarna [ordagrant på halva himlarna] och hade ingen brådska med att gå ner på en hel dag.


וַיִּדֹּם   הַשֶּׁמֶשׁ   וְיָרֵחַ   עָמָד   עַד   יִקֹּם   גּוֹי   אֹיְבָיו   הֲלֹא   הִיא   כְתוּבָה   עַל   סֵפֶר   הַיָּשָׁר   וַיַּעֲמֹד   הַשֶּׁמֶשׁ   בַּחֲצִי   הַשָּׁמַיִם   וְלֹא   אָץ   לָבוֹא   כְּיוֹם   תָּמִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1826a
וַ
יִּדֹּ֨ם
och
stå still, vara tyst, bli tystad
seq
to silence
Hc/Vqw3ms
9009
8121
הַ
שֶּׁ֜מֶשׁ
[best. form]
the
sun
HTd/Ncbsa
9002
3394
וְ
יָרֵ֣חַ
och
måne
and
moon
HC/Ncbsa
5975
עָמָ֗ד stå to stand HVqp3ms
5704
9014
עַד
־
till till
link
HR
5358
יִקֹּ֥ם hämnas to avenge HVqi3ms
1471a
גּוֹי֙ folk nation HNcbsa
0341
9023
אֹֽיְבָ֔י
ו
fiende enemy
his
HVqrmpc/Sp3ms
9008
3808
9014
הֲ
לֹא
־

inte
?
not
link
HTi/Tn
1931
הִ֥יא han
hon
den
det
he HPp3fs
3789
כְתוּבָ֖ה skriva to write HVqsfsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
5612a
סֵ֣פֶר bokrulle book HNcbsc
9009
3477
הַ
יָּשָׁ֑ר
[best. form]
rättsinnig
the
upright
HTd/Aabsa
9001
5975
וַ
יַּעֲמֹ֤ד
och
stå
seq
to stand
Hc/Vqw3ms
9009
8121
הַ
שֶּׁ֙מֶשׁ֙
[best. form]
the
sun
HTd/Ncbsa
9003
2677
בַּ
חֲצִ֣י
i, på, med
hälften
in
half
HR/Ncbsc
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֔יִם
[best. form]
himlar
the
heaven
HTd/Ncmpa
9002
3808
9014
וְ
לֹא
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
0213
אָ֥ץ skynda på to hasten HVqp3ms
9005
0935
לָ
ב֖וֹא
till, för
att komma, föra fram
to
to come (in)
HR/Vqcc
9004
3117
כְּ
י֥וֹם
som
dag
like
day
HR/Ncbsa
8549
9016
תָּמִֽים
׃
fullkomlig, komplett, helhjärtat, oskyldig
oskuldsfull
unblemished
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.