Josua 8:1

Herren sade till Josua: "Frukta inte och var inte förskräckt, ta hela krigsfolket [inte bara 3 000, se Jos 7:5] med dig och stå upp och gå till Ai. Se, jag har gett kungen i Ai och hans folk och hans stad och hans land i din hand.


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֶל   יְהוֹשֻׁעַ   אַל   תִּירָא   וְאַל   תֵּחָת   קַח   עִמְּךָ   אֵת   כָּל   עַם   הַמִּלְחָמָה   וְקוּם   עֲלֵה   הָעָי   רְאֵה   נָתַתִּי   בְיָדְךָ   אֶת   מֶלֶךְ   הָעַי   וְאֶת   עַמּוֹ   וְאֶת   עִירוֹ   וְאֶת   אַרְצוֹ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν μὴ φοβηθῇς μηδὲ δειλιάσῃς λαβὲ μετὰ σοῦ τοὺς ἄνδρας πάντας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς Γαι ἰδοὺ δέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα Γαι καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ

Grundtextkommentarer

MA har 29 ord, LXX har 35 (+6).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וַ (v)
יֹּ֨אמֶר (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Hc
Vqw3ms
H3068
יְהוָ֤ה (jahve, jehova)
JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
HR

H3091
יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ (jehoshoa)
Jehoshoa Joshua HNpm
H0408
H9014
אַל (al)
־
inte
-
not
link
HTn

H3372
תִּירָ֣א (jare)
frukta, vara rädd, vörda to fear HVqi2ms
H9002
H0408
H9014
וְ (v)
אַל (al)
־
och, men
inte
-
and
not
link
HC
Tn

H2865
תֵּחָ֔ת (chatat)
bli modlös, bli förfärad to to be dismayed HVNi2ms
H3947
קַ֣ח (laqach)
ta to take HVqv2ms
H5973a
H9031
עִמְּ (im)
ךָ֗ (cha)
med
du
with
you
HRd
Sp2ms
H0853
אֵ֚ת (et)
- obj. HTo
H3605
H9014
כָּל (kol)
־
allt, hela
-
all
link
HNcbsc

H5971a
עַ֣ם (am)
folk people HNcbsc
H9009
H4421
הַ (ha)
מִּלְחָמָ֔ה (milchamah)
[best. form]
strid
the
battle
HTd
Ncfsa
H9002
H6965b
וְ (v)
ק֖וּם (qom)
och, men
upprätta, bekräfta
and
to arise
HC
Vqv2ms
H5927
עֲלֵ֣ה (alah)
höja, dra upp, stå upp to ascend HVqv2ms
H9009
H5857
הָ (ha)
עָ֑י (aj)
[best. form]
Ai
the
Ai
HTd
Npl
H7200
H9015
רְאֵ֣ה (raah)
׀
se
[Vers slut]
to see
separate
HVqv2ms

H5414
נָתַ֣תִּי (natan)
ge to give HVqp1cs
H9003
H3027
H9021
בְ (b)
יָדְ (jad)
ךָ֗
i, genom, via, med
hand
din, ditt
in
hand
your
HR
Ncbsc
Sp2ms
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H4428
מֶ֤לֶךְ (melech)
kung king HNcbsc
H9009
H5857
הָ (ha)
עַי֙ (aj)
[best. form]
Ai
the
Ai
HTd
Npl
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
HC
To

H5971a
H9023
עַמּ֔ (am)
וֹ (ho)
folk
hans
people
his
HNcbsc
Sp3ms
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
HC
To

H5892b
H9023
עִיר֖ (ir)
וֹ (ho)
stad, befäst stad med mur
hans
city
his
HNcbsc
Sp3ms
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
HC
To

H0776
H9023
H9016
אַרְצֽ (erets)
וֹ (ho)
׃
land, jord
hans
[Vers slut]
land
his
verseEnd
HNcbsc
Sp3ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)