Josua 8:1

Herren sade till Josua: "Frukta inte och var inte förskräckt, ta hela krigsfolket med dig och stå upp och gå till Ai. Se, jag har gett kungen i Ai och hans folk och hans stad och hans land i din hand.


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֶל   יְהוֹשֻׁעַ   אַל   תִּירָא   וְאַל   תֵּחָת   קַח   עִמְּךָ   אֵת   כָּל   עַם   הַמִּלְחָמָה   וְקוּם   עֲלֵה   הָעָי   רְאֵה   נָתַתִּי   בְיָדְךָ   אֶת   מֶלֶךְ   הָעַי   וְאֶת   עַמּוֹ   וְאֶת   עִירוֹ   וְאֶת   אַרְצוֹ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν μὴ φοβηθῇς μηδὲ δειλιάσῃς λαβὲ μετὰ σοῦ τοὺς ἄνδρας πάντας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς Γαι ἰδοὺ δέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα Γαι καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֤ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
3091
יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ Josua Joshua HNpm
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
3372
תִּירָ֣א frukta, bli rädd to fear HVqi2ms
9002
0408
9014
וְ
אַל
־
och
inte
-, bindestreck
and
not
link
HC/Tn
2865
תֵּחָ֔ת bli modlös, bli förfärad to to be dismayed HVNi2ms
3947
קַ֣ח ta to take HVqv2ms
5973a
9031
עִמְּ
ךָ֗
med with
you
HRd/Sp2ms
0853
אֵ֚ת - obj. HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5971a
עַ֣ם folk people HNcbsc
9009
4421
הַ
מִּלְחָמָ֔ה
[best. form]
strid
the
battle
HTd/Ncfsa
9002
6965b
וְ
ק֖וּם
och
upprätta, bekräfta
and
to arise
HC/Vqv2ms
5927
עֲלֵ֣ה höja, dra upp, stå upp to ascend HVqv2ms
9009
5857
הָ
עָ֑י
[best. form]
Ai
the
Ai
HTd/Npl
7200
9015
רְאֵ֣ה
׀
se to see
separate
HVqv2ms
5414
נָתַ֣תִּי ge to give HVqp1cs
9003
3027
9021
בְ
יָדְ
ךָ֗
i, på, med
hand
din, ditt
in
hand
your
HR/Ncbsc/Sp2ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4428
מֶ֤לֶךְ kung king HNcbsc
9009
5857
הָ
עַי֙
[best. form]
Ai
the
Ai
HTd/Npl
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
5971a
9023
עַמּ֔
וֹ
folk people
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
5892b
9023
עִיר֖
וֹ
Stad, befäst stad med mur city
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
0776
9023
9016
אַרְצֽ
וֹ
׃
land, jord
[Vers slut]
land
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.