Josua 5:11

Och de åt av landets mat på dagen efter Pesach, osyrat bröd och rostat korn på samma dag.


וַיֹּאכְלוּ   מֵעֲבוּר   הָאָרֶץ   מִמָּחֳרַת   הַפֶּסַח   מַצּוֹת   וְקָלוּי   בְּעֶצֶם   הַיּוֹם   הַזֶּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0398
וַ
יֹּ֨אכְל֜וּ
och
äta
seq
to eat
Hc/Vqw3mp
9006
5669
מֵ
עֲב֥וּר
från
from
produce
HR/Ncbsc
9009
0776
הָ
אָ֛רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9006
4283
מִ
מָּֽחֳרַ֥ת
från
nästa dag
from
morrow
HR/Ncfsc
9009
6453
הַ
פֶּ֖סַח
[best. form]
the
Passover
HTd/Ncbsa
4682
מַצּ֣וֹת osyrat bröd unleavened bread HNcfpa
9002
7033
וְ
קָל֑וּי
och
and
to roast
HC/Vqsmsa
9003
6106
בְּ
עֶ֖צֶם
i, på, med
in
bone
HR/Ncbsc
9009
3117
הַ
יּ֥וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9009
2088
9016
הַ
זֶּֽה
׃
[best. form]
Detta
[Vers slut]
the
this
verseEnd
HTd/Tm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.