Josua 2:22

Och de gick och kom till bergen och uppehöll sig där i tre dagar, till dess förföljarna hade återvänt, och förföljarna letade efter dem på alla vägar men fann dem inte.


וַיֵּלְכוּ   וַיָּבֹאוּ   הָהָרָה   וַיֵּשְׁבוּ   שָׁם   שְׁלֹשֶׁת   יָמִים   עַד   שָׁבוּ   הָרֹדְפִים   וַיְבַקְשׁוּ   הָרֹדְפִים   בְּכָל   הַדֶּרֶךְ   וְלֹא   מָצָאוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1980
וַ
יֵּלְכוּ֙
och
seq
to go
Hc/Vqw3mp
9001
0935
וַ
יָּבֹ֣אוּ
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vqw3mp
9009
2022
9011
הָ
הָ֔רָ
ה
[best. form]
berg
[till]
the
mountain
to
HTd/Ncbsa/Sd
9001
3427
וַ
יֵּ֤שְׁבוּ
och
bo
seq
to dwell
Hc/Vqw3mp
8033
שָׁם֙ there HD
7969
שְׁלֹ֣שֶׁת three HAcfsc
3117
יָמִ֔ים dag day HNcmpa
5704
9014
עַד
־
till
link
HR
7725
שָׁ֖בוּ to return HVqp3cp
9009
7291
הָ
רֹדְפִ֑ים
[best. form]
the
to pursue
HTd/Vqrmpa
9001
1245
וַ
יְבַקְשׁ֧וּ
och
söka, utkräva, leta
seq
to seek
Hc/Vpw3mp
9009
7291
הָ
רֹדְפִ֛ים
[best. form]
the
to pursue
HTd/Vqrmpa
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
in
all
link
HR/Ncbsc
9009
1870
הַ
דֶּ֖רֶךְ
[best. form]
väg
the
way
HTd/Ncbsa
9002
3808
וְ
לֹ֥א
och
inte
and
not
HC/Tn
4672
9016
מָצָֽאוּ
׃
hitta to find
verseEnd
HVqp3cp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.