Avancerad sök

Sökresultat: 10

Kärnbibeln: (1)

Jos 19:9
Ur Juda söners lott var Simeons söners arv, för Juda söners del var för stor för dem, därför hade Simeons söner sitt arv i mitten av deras arv.

Interlinjär versionBETA: (1)

Jos 19:9
מֵחֶבֶל בְּנֵי יְהוּדָה נַחֲלַת בְּנֵי שִׁמְעוֹן כִּי הָיָה חֵלֶק בְּנֵי יְהוּדָה רַב מֵהֶם וַיִּנְחֲלוּ בְנֵי שִׁמְעוֹן בְּתוֹךְ נַחֲלָתָם
Ur Juda söners lott var Simeons söners arv, för Juda söners del var för stor för dem, därför hade Simeons söner sitt arv i mitten av deras arv.

Personer: (2)

Korsreferenser: (6)

Jos 13:1
[Sista delen av boken är också strukturerad som en kiasm med centrum där fördelningen sker i Shilo där tabernaklet står.
A. Introduktion (Jos 13:1–7)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 13:8–33)
C. Leviterna (Jos 14:1–5)
D Hjälten från Kadesh: Kaleb (Jos 14:6–15)
E. Stamtilldelning – inte Rakels barn: Juda (Jos 15:1–63)
F. Rachels stamtilldelning: Josef (Jos 16:1–17:18)
G. Centrum – tilldelning i Shilo: sju stammar får land genom Jahves lott (Jos 18:1–10)
F. Rachels stamtilldelning: Benjamin - bredvid Josef (Jos 18:11–28)
E. Stamtilldelningar – inte Rakels barn: Simeon (inom Juda) och andra (Jos 19:1–48)
D. Hjälten från Kadesh: Josua (Jos 19:49–50)
C. Leviterna (Jos 20:1–21:45)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 22:1–34)
A. Avslutning (Jos 23:1–24:33)]

Och Josua var gammal och kommen till hög ålder (många år) och Herren (Jahve) sa till honom: "Du är gammal och kommen till hög ålder (många år) och det återstår fortfarande mycket land att besätta.
Jos 13:1
[Sista delen av boken är också strukturerad som en kiasm med centrum där fördelningen sker i Shilo där tabernaklet står.
A. Introduktion (Jos 13:1–7)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 13:8–33)
C. Leviterna (Jos 14:1–5)
D Hjälten från Kadesh: Kaleb (Jos 14:6–15)
E. Stamtilldelning – inte Rakels barn: Juda (Jos 15:1–63)
F. Rachels stamtilldelning: Josef (Jos 16:1–17:18)
G. Centrum – tilldelning i Shilo: sju stammar får land genom Jahves lott (Jos 18:1–10)
F. Rachels stamtilldelning: Benjamin - bredvid Josef (Jos 18:11–28)
E. Stamtilldelningar – inte Rakels barn: Simeon (inom Juda) och andra (Jos 19:1–48)
D. Hjälten från Kadesh: Josua (Jos 19:49–50)
C. Leviterna (Jos 20:1–21:45)
B. Stammar utanför Kanaan (Jos 22:1–34)
A. Avslutning (Jos 23:1–24:33)]

Och Josua var gammal och kommen till hög ålder (många år) och Herren (Jahve) sa till honom: "Du är gammal och kommen till hög ålder (många år) och det återstår fortfarande mycket land att besätta.
Jos 15:1
[Nu följer uppdelningen för Juda stam. I det kiastiska mönstret beskrivs nu de som inte är Rakels barn, dvs. Juda och Simeon. Stycket hör ihop med det stycke som handlar om Simeon, som inte heller är Rakels barn, se Jos 19:1–48]
Och lotten för Juda söners stam efter deras familjer var till gränsen mot Edom till öknen Tsin söderut till den yttersta gränsen i söder.
Jos 15:1
[Nu följer uppdelningen för Juda stam. I det kiastiska mönstret beskrivs nu de som inte är Rakels barn, dvs. Juda och Simeon. Stycket hör ihop med det stycke som handlar om Simeon, som inte heller är Rakels barn, se Jos 19:1–48]
Och lotten för Juda söners stam efter deras familjer var till gränsen mot Edom till öknen Tsin söderut till den yttersta gränsen i söder.
Dom 1:3
[I sju sektioner beskrivs nu hur israeliterna misslyckas med att inta landet. Den första beskriver två stammar (Juda och Simeon) som har viss framgång, följt av fem stammar (Benjamin, Josef, Sebulon, Asher och Naftali) som misslyckas, för att avslutas med Dans katastrofala nederlag, se vers 34. Sjutalet finns med i den medvetna strukturen. De fem stammar som inte får en egen uppräkning är Ruben, Levi, Gad och Isaskar. Simeon, som finns inom Juda område, omnämns kortfattat i inledningen tillsammans med Juda, men redan i nästa vers är inte fokus på dem utan på Juda, se vers 4.]
Juda [folket i Juda stam] sa till sin bror Simeon (Shimon) [folket i Simeons stam]: "Kom upp med mig till min lott så att vi kan strida mot kanaanéerna, och jag ska på samma sätt gå upp med dig till din lott." Och Simeon gick med honom.
[Simeons område ligger vid staden Beer-Sheva och Juda stams område runtomkring, mestadels österut upp mot bergen, se Jos 19:9. Det är därför naturligt att dessa två stammar hjälper varandra. Simeon är känd för sin iver för rättvisa och hämndlystnad när de räddar och hämnas sin syster Dina som blivit våldtagen, se 1 Mos 34:1, 26. Nu följer sju episoder, från norr till söder i Juda stams område, där man har viss framgång med att inta landet.]
Dom 1:3
[I sju sektioner beskrivs nu hur israeliterna misslyckas med att inta landet. Den första beskriver två stammar (Juda och Simeon) som har viss framgång, följt av fem stammar (Benjamin, Josef, Sebulon, Asher och Naftali) som misslyckas, för att avslutas med Dans katastrofala nederlag, se vers 34. Sjutalet finns med i den medvetna strukturen. De fem stammar som inte får en egen uppräkning är Ruben, Levi, Gad och Isaskar. Simeon, som finns inom Juda område, omnämns kortfattat i inledningen tillsammans med Juda, men redan i nästa vers är inte fokus på dem utan på Juda, se vers 4.]
Juda [folket i Juda stam] sa till sin bror Simeon (Shimon) [folket i Simeons stam]: "Kom upp med mig till min lott så att vi kan strida mot kanaanéerna, och jag ska på samma sätt gå upp med dig till din lott." Och Simeon gick med honom.
[Simeons område ligger vid staden Beer-Sheva och Juda stams område runtomkring, mestadels österut upp mot bergen, se Jos 19:9. Det är därför naturligt att dessa två stammar hjälper varandra. Simeon är känd för sin iver för rättvisa och hämndlystnad när de räddar och hämnas sin syster Dina som blivit våldtagen, se 1 Mos 34:1, 26. Nu följer sju episoder, från norr till söder i Juda stams område, där man har viss framgång med att inta landet.]