Josua 10:2

då blev de mycket rädda (fruktade de storligen) eftersom Givon var en stor stad, som en av de kungliga städerna och eftersom det var större än Ai och alla män där var mäktiga stridsmän.


וַיִּירְאוּ   מְאֹד   כִּי   עִיר   גְּדוֹלָה   גִּבְעוֹן   כְּאַחַת   עָרֵי   הַמַּמְלָכָה   וְכִי   הִיא   גְדוֹלָה   מִן   הָעַי   וְכָל   אֲנָשֶׁיהָ   גִּבֹּרִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3372
וַ
יִּֽירְא֣וּ
och
frukta, bli rädd
seq
to fear
Hc/Vqw3mp
3966
מְאֹ֔ד mycket much HNcbsa
3588a
כִּ֣י för for HTc
5892b
עִ֤יר Stad, befäst stad med mur city HNcbsa
1419a
גְּדוֹלָה֙ stor great HAafsa
1391
גִּבְע֔וֹן Givon Gibeon HNpl
9004
0259
כְּ
אַחַ֖ת
som
första, en, ett
like
one
HR/Acfsc
5892b
עָרֵ֣י Stad, befäst stad med mur city HNcmpc
9009
4467
הַ
מַּמְלָכָ֑ה
[best. form]
rike
the
kingdom
HTd/Ncfsa
9002
3588a
וְ
כִ֨י
och
för
and
for
HC/Tc
1931
הִ֤יא han, hon, den, det he HPp3fs
1419a
גְדוֹלָה֙ stor great HAafsa
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
5857
הָ
עַ֔י
[best. form]
Ai
the
Ai
HTd/Npl
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
-, bindestreck
and
all
link
HC/Ncbsc
0582
9024
אֲנָשֶׁ֖י
הָ
människa human
her
HNcmpc/Sp3fs
1368
9016
גִּבֹּרִֽים
׃
mäktig mighty
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.