Avancerad sök

Sökresultat: 5

Kärnbibeln: (1)

Jon 2:11
Herren (Jahve) talade till fisken och den spydde upp Jona på det torra.
[En del tolkar vers 2 och omnämnandet av Sheol, som om att Jona är död för att sedan återuppväckas när han kastas upp på land. Verserna antyder dock att Jona är vid medvetande och ber. Han beskriver upplevelserna av att vara nära drunkningsdöden – hur det känns att vara i dödsrikets (Sheols) innersta buk. Jona upplever dödsångest och kanske är han stundvis avsvimmad. Att Jona i vers 7 beskriver hur han sjönk till bergens grund och att jordens bommar slöts kan betyda att han sjönk till botten, men det kan också vara en beskrivning av hur han tror sig nå dödsriket eftersom den allmänna uppfattningen då var att Sheol (de dödas plats/graven) var beläget i jordens innersta. Därifrån lyftes han mirakulöst upp av en fisk! Sheols buk är inte samma sak som fiskens buk. Fiskens buk blev räddningen från Sheols buk. Sheols buk är egentligen utan återvändo, medan fiskens buk representerar en räddning och en trygg väntan på fullständig räddning, en återgång till livet – en "uppståndelse". Även i detta stycke ser vi parallellerna med Jesu tid i graven innan uppståndelsen.]

Interlinjär versionBETA: (1)

Jon 2:11
וַיֹּאמֶר יְהוָה לַדָּג וַיָּקֵא אֶת יוֹנָה אֶל הַיַּבָּשָׁה
och säga JHVH till fisk och spy Jonah till [best. form] torrt land [Vers slut] [Vers slut]

Personer: (1)

Korsreferenser: (1)

Jon 1:0
[Jona är den femte av de tolv mindre profeterna. Berättelsen om den motvillige profeten Jona är välkänd. Namnet Jona betyder duva på hebreiska. Han var från Gat Chefer (2 Kung 14:25), nuvarande el-Meshhed, en liten by bara några kilometer nordost om Nasaret, se Jos 19:13. I el-Meshhed kan man än idag besöka en plats som sägs vara hans grav. Byn Gat Chefer ligger inom Zevoluns stams område (Jos 19:10, 13) vilket gör att det är troligt att Jonas familj tillhörde den stammen. En annan tradition placerade hans grav i moskén Nebi Yunis i Mosul, den finns dock inte längre kvar då ISIS 2014 sprängde och jämnade den med marken. I Jona bok framträder två viktiga sanningar. Även om Herren är Israels Gud, så bryr han sig om övriga nationer och alla människor på jorden. Det är som Paulus uttrycker det juden först, men även greken, se Rom 1:16, vilket Nineves befolkning är ett exempel på i denna bok. För det andra citerar Jesus från Jona när det gäller hans död och uppståndelse. Jesus säger att detta är det enda tecknet de skriftlärda och fariséer ska få, se Matt 12:39–41; 16:4. Det syftar på Jona i den stora fiskens buk som är en typologi för Jesu död, begravning och uppståndelse. På samma sätt som Jona tillbringade tre dagar och tre nätter i den stora fiskens buk, tillbringar även Jesus tre dagar och tre nätter i dödsriket innan han uppstår i gryningen den tredje dagen.
Inom judendomen läser man hela Jona bok på eftermiddagsgudstjänsten på Jom kippur. Anledningen till läsningen är bokens tydliga tema om Guds nåd, fasta, omvändelse och kontroll av naturen (vinden, fisken, trädet, masken). Traditionen med denna läsning på den heligaste dagen i den hebreiska kalendern visar ytterligare på hur Jesu försoningsoffer uppfyller skuggbilden av försoningsoffret på Jom kippur (det bibliska namnet är Jom Hakippurim – ordagrant "Försoningarnas dag").
Struktur: Frasen "Herrens ord" förekommer sju gånger. Det går att se två parallella kallelser och ett avslutande klimax med en Guds lärdom för Jona.
A Jona första kallelse att gå till Nineve (Jona 1:1–3)
B Jona och de hedniska sjömännen (Jona 1:4–16)
C Jona första bön (Jona 2:1–11)
A Jona andra kallelse att gå till Nineve (Jona 3:1–3a)
B Jona och de hedniska invånarna i Nineve (Jona 3:3b–10)
C Jona andra bön (Jona 4:1–4)
D Herrens budskap till Jona (Jona 4:5–11)
Berör tidsperioden: Jona verkade under Jarovam den andres styre 792-753 f.Kr., se 2 Kung 14:25.
Författare: Jona (hebr. Jonah)
Relaterade böcker:
Habackuk
Nahum]
...