Johannesevangeliet 9:8

Hans grannar och de som förut hade sett (noga granskat) honom tigga sade: "Är det inte han som brukade sitta och tigga?" [Han hade sin bestämda plats, antagligen sedan lång tid vid någon av portarna in till templet och var allmänt känd.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   οὖν   γείτονες   καὶ   οἱ   θεωροῦντες   αὐτὸν   τὸ   πρότερον   ὅτι   προσαίτης   ἦν,   ἔλεγον·   οὐχ   οὗτός   ἐστιν   ὁ   καθήμενος   καὶ   προσαιτῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ -, denna, denne The T-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1069 γείτονες granne neighbors N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G2334 θεωροῦντες se, förstå having seen V-PAP-NPM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G4387 πρότερον gammal, tidigare before, A-ASN-C
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G6075 προσαίτης a beggar N-NSM
G1510 ἦν, är he was, V-IAI-3S
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G3756 οὐχ inte Not PRT-N
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G2521 καθήμενος sitta, sitta ner, sitta vid sitting V-PNP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4319 προσαιτῶν; tigga begging? V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.