Johannesevangeliet 9:20

Hans föräldrar svarade: "Vi vet med säkerhet att han är vår son och att han föddes blind.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθησαν   οὖν   αὐτοῖς   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ   καὶ   εἶπαν·   οἴδαμεν   ὅτι   οὗτός   ἐστιν   ὁ   υἱὸς   ἡμῶν   καὶ   ὅτι   τυφλὸς   ἐγεννήθη·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθησαν svara Answered V-ADI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G1118 γονεῖς föräldrar parents N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling son N-NSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5185 τυφλὸς blind blind A-NSM
G1080 ἐγεννήθη· födde he was born. V-API-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.