Johannesevangeliet 9:15

Nu frågade också fariséerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: "Han lade lera på mina ögon och jag tvättade mig, och nu kan jag se!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάλιν   οὖν   ἠρώτων   αὐτὸν   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   πῶς   ἀνέβλεψεν.   ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτοῖς·   πηλὸν   ἐπέθηκέν   μου   ἐπὶ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   καὶ   ἐνιψάμην   καὶ   βλέπω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 πάλιν igen Again ADV
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2065 ἠρώτων fråga, be, önska were asking V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G4459 πῶς hur how PRT-I
G0308 ἀνέβλεψεν. får sin syn, såg upp he had received sight. V-AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud he said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G4081 πηλὸν lera Clay N-ASM
G2007 ἐπέθηκέν lägga på, lägga, He put V-AAI-3S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes, N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3538 ἐνιψάμην tvätta I washed, V-AMI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0991 βλέπω. se, ge akt på I see. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.