Johannesevangeliet 8:56

Er fader (förfader) Abraham jublade över att få se min dag. Han såg (med sina hjärtans ögon, hade en klar förståelse av) den och gladde sig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀβραὰμ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ἠγαλλιάσατο   ἵνα   ἴδῃ   τὴν   ἡμέραν   τὴν   ἐμὴν   καὶ   εἶδεν   καὶ   ἐχάρη.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0011 Ἀβραὰμ Abraham Abraham N-NSM-P
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader father N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G0021 ἠγαλλιάσατο jubla, fröjdas, glädja sig rejoiced V-ADI-3S
G2443 ἵνα för att, till in that CONJ
G1492 ἴδῃ veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he may see V-2AAS-3S
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G2250 ἡμέραν dag, daglig day N-ASF
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G1699 ἐμὴν min, mitt, mina My, S-1SASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he saw V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5463 ἐχάρη. glädja sig rejoiced. V-2AOI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.