Johannesevangeliet 8:55

Ni har inte känt honom (haft en personlig erfarenhet av Gud), men jag känner (har en klar förståelse av) honom. Om jag sade att jag inte känner (förstår) honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och håller (skyddar, bevarar, lever efter, följer) hans ord (undervisning).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐκ   ἐγνώκατε   αὐτόν,   ἐγὼ   δὲ   οἶδα   αὐτόν.   κἂν   εἴπω   ὅτι   οὐκ   οἶδα   αὐτόν,   ἔσομαι   ὅμοιος   ὑμῖν   ψεύστης·   ἀλλ᾽   οἶδα   αὐτὸν   καὶ   τὸν   λόγον   αὐτοῦ   τηρῶ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἐγνώκατε känna, förstå you have known V-RAI-2P
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-1S
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
G2532 + G1437 κἂν And if CONJ +COND
G2036 εἴπω säga, tala, bud I shall say V-2AAS-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G1510 ἔσομαι är I will be V-FDI-1S
G3664 ὅμοιος likna like A-NSM
G4771 ὑμῖν du, ni, er you, P-2DP
G5583 ψεύστης· lögnare a liar. N-NSM
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G5083 τηρῶ.¶ håll, vaka över I keep. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.