Johannesevangeliet 8:54

Jesus svarade: "Om jag ärar (upphöjer, förhärligar) mig själv, så är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar (upphöjer, förhärligar) mig, han som ni säger är er Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς·   ἐὰν   ἐγὼ   δοξάσω   ἐμαυτόν,   ἡ   δόξα   μου   οὐδέν   ἐστιν·   ἔστιν   ὁ   πατήρ   μου   ὁ   δοξάζων   με   ὃν   ὑμεῖς   λέγετε   ὅτι   θεὸς   ἡμῶν   ἐστιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1392 δοξάσω prisa, ära shall glorify V-AAS-1S
G1683 ἐμαυτόν, mej själv, mej Myself, F-1ASM
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G1391 δόξα härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-NSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3762 οὐδέν ingen, inget nothing A-NSN
G1510 ἐστιν· är is; V-PAI-3S
G1510 ἔστιν är it is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G1392 δοξάζων prisa, ära is glorifying V-PAP-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3739 ὃν vem [of] whom R-ASM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3004 λέγετε sa, säga, tala, kalla say V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1510 ἐστιν, är He is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.