Johannesevangeliet 8:53

Vår fader Abraham dog, du är väl inte större än honom, är du? Profeterna har också dött. Vem tror du att du är (utgör du dig för)?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   σὺ   μείζων   εἶ   τοῦ   πατρὸς   ἡμῶν   Ἀβραάμ,   ὅστις   ἀπέθανεν;   καὶ   οἱ   προφῆται   ἀπέθανον.   τίνα   σεαυτὸν   σὺ   ποιεῖς;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G3173 μείζων stor greater A-NSM-C
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 τοῦ -, denna, denne than the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G0011 Ἀβραάμ, Abraham Abraham, N-GSM-P
G3748 ὅστις som, vilken who R-NSM
G0599 ἀπέθανεν; dö, omkomma, vara död, döende died? V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G4396 προφῆται profet prophets N-NPM
G0599 ἀπέθανον. dö, omkomma, vara död, döende died! V-2AAI-3P
G5101 τίνα vad, vilken, vem Whom I-ASM
G4572 σεαυτὸν dig själv yourself F-2ASM
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G4160 ποιεῖς;¶ göra make You? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.