Johannesevangeliet 7:9

Efter att ha sagt detta stannade han kvar i Galileen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ταῦτα   δὲ   εἰπὼν   αὐτὸς   ἔμεινεν   ἐν   τῇ   Γαλιλαίᾳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said V-2AAP-NSM
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G3306 ἔμεινεν stanna, bo, He remained V-AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G1056 Γαλιλαίᾳ.¶ Galileen Galilee. N-DSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.