Johannesevangeliet 7:45

Under tiden hade tempelvakterna kommit tillbaka till översteprästerna och fariséerna, som då frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἦλθον   οὖν   οἱ   ὑπηρέται   πρὸς   τοὺς   ἀρχιερεῖς   καὶ   Φαρισαίους,   καὶ   εἶπον   αὐτοῖς   ἐκεῖνοι·   διὰ   τί   οὐκ   ἠγάγετε   αὐτόν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 Ἦλθον komma, gå Came V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G5257 ὑπηρέται tjänare officers N-NPM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5330 Φαρισαίους, farisé Pharisees, N-APM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπον säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G1565 ἐκεῖνοι· den that, D-NPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0071 ἠγάγετε föra, leda, gå, för fram did you bring V-2AAI-2P
G0846 αὐτόν; honom, dem, henne, den, det Him? P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.